DAQ Systems Integration

Project about integration of two measurement systems: J-PET and DigiPET

The first one of the works on TRBv3 platforms, synchronized by optical links. The second one is a new system based on modern Virtex Ultrascale VCU108 platforms.

The aim of the project is the integration of pthose two systems by optical links and deconding on the VCU108 the synchronization packets coming from the master TRBv3 board.

Praca polega na zintegrowaniu dwóch systemów pomiarowych: J-PET oraz DigiPET.

Pierwszy z nich działa na platformach TRBv3 synchronizowanych przez łącza optyczne. Drugi jest nowym systemem wykorzystującym nowoczesne platformy Virtex Ultrascale VCU108.

Celem projektu jest połączenie obu systemów poprzez łącze optyczne i rozkodowanie na płycie VCU108 pakietów wyzwalających pochodzących z centralnej płyty TRBv3.

Szczegóły tutaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s