Dynamically Reconfigurable Systems

Project about evaluating the dynamic reconfiguration procedures and adaptive algorithms

FPGA technology offers the possibility to dynamically reconfigure fragments of the logic by exchanging logic configurations without the need to reload the entire design. This opens a wide range of interesting possibilities to create dynamic solutions that adapt to a particular computing requirements in order to optimize usage resources.

 

Projekt dotyczący ewaluacji mechanizmów dynamicznej rekonfiguracji i adaptacyjnych algorytmów

Technologia FPGA oferuje możliwośc dynamicznej rekonfiguracji polegającej na podmianie konfiguracji fragmentów logiki bez potrzeby przeładowania całego układu. Otwiera to wiele ciekawych możliwości na tworzenie rozwiązań dynamicznie adaptujących się do wymaganego rodzaju obliczeń w celu optymalizowania wykorzysania zasobów.

Projekt polega na zapoznaniu się z tematem i opracowania systemu potrafiącego dynamicznie przekonfigurowywać logikę ładując sprzętowe akceleratory odpowiedniego typu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s