Multiprocessor Systems – TAKEN

Project about evaluating OpenAMP framework for High Performance Computing on FPGAs

Modern, large-scale data processing system require usage of efficient communication mechanisms between computing nodes. Nowadays FPGA devices support classic CPUs on computing farms delivering lots of programmable logic resources, configurable to accelerate computations.

Projekt dotyczy przetestowania mechanizmów OpenAMP w aspekcie High Performance Computing na układach FPGA

Nowoczesne, wielko-skalowe systemy przetwarzania danych wymagają zastosowania wydajnych mechanizmów komunikacji pomiędzy procesorami. W obecnych czasach układy FPGA wspierają klasyczne procesory w farmach obliczeniowych dostarczając bardzo dużo zasobów programowalnej logiki, konfigurowanej do akceleracji obliczeń.

OpenAMP jest technologią pozwalającą na delegowanie obliczeń do zdalnych zasobów, w tym do komponentów zaimplementowanych jako logika programowalna. Praca polega na zapoznaniu się z tematem, zaprojektowanie i zaimplementowaniem demonstracyjnej platformy obliczeniowej, wykorzystującej klasyczne procesory oraz układy FPGA.

Szczegóły tutaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s