Slow Control System for DJPET DAQ – TAKEN

The project is about designing and implementing a Slow Control System for DJPET

Slow Control System allows to control and monitor parameters of the electronics included in the data acquisition system of the DJPET scanner.

The system is based on the AXI components, which are mapped to the master device memory. In our case the master is the Linux on ARM embedded in the Zynq MPSoC. The project consists of developing software that will be able to read and write to any AXI component in the system as well as perform fundamental tasks like remote rebooting, flashing etc.

Projekt polega na zaprojektowaniu i zaimplementowaniu systemu kontrolno/sterującego dla skanera DJPET

System kontrolno/sterujący pozwala na ustawianie i monitorowanie parametrów elektroniki wchodzącej w skład systemu akwizycji danych.

System akwizycji bazuje na komponentach AXI, które są mapowane w pamięci głównego układu. W naszym przypadku, tym głównym układem jest system Linux działający na procesorze ARM wbudowanym w układ Zynq MPSoC. Projekt polega na rozwinięciu oprogramowania pozwalającego czytac i pisać po rejestrach każdego komponentu AXI oraz przeprowadzać podstawowe operacje takie jak restartowanie układów czy programowanie pamięci flash.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s