WEB Frontend builder for Slow Control

The project is about designing and implementing a configurable frontend interface for Slow Control System for DJPET

Slow Control System allows to control and monitor parameters of the electronics included in the data acquisition system of the DJPET scanner.

The user interface should give a possibility to display values under various forms (e.g.: graphs, raw values etc.) refreshed at time intervals as well as collect input from the user. As the is dynamically developed, the GUI should be easily adjustable by inserting or removing new fields.

Projekt polega na zaprojektowaniu i zaimplementowaniu interfejsu graficznego dla systemu kontrolno/sterującego dla skanera DJPET

System kontrolno/sterujący pozwala na ustawianie i monitorowanie parametrów elektroniki wchodzącej w skład systemu akwizycji danych.

Interfejs użytkownika powinien dawać możliwość prezentowania odczytywanych wartości w różnych formach (grafy, surowe wartości, itp.) odświeżanych w zadanej częstotliwości oraz pozwalać użytkownikowi ustawiać parametry odczytu. Ponieważ system jest dynamicznie rozwijany, GUI powinno mieć możliwość łatwego dodawania  i usuwania nowych pól.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s