high performance computing – computing kernel

Just like GPUs 20 years ago, now FPGA devices enter High Performance Computing systems for accelerating computations. Modern development techniques allow to design such systems in C/C++ or OpenCL. By effective usage of FPGA major advantages such as pipelined processing and natural parallelism one can gain superior performance over other computing devices.

The aim of this project is to implement a common stencil code and investigate its performance on FPGA platforms.

Requirements:

  • Basic knowledge of C/C++ programming

Tak jak układy GPU 20 lat temu, tak teraz układy FPGA zaczynają być używane w systemach typu High Performance Computing w celu akceleracji obliczeń. Nowoczesne metody rozwoju oprogramowania pozwalają implementować takie systemy przy użyciu C/C++ lub OpenCL. Poprzez efektywne wykorzystanie głównych zalet układów FPGA takich jak strumieniowe przetwarzanie danych oraz naturalne zrównoleglanie obliczeń, można osiągnąć wyższą wydajność niż inne układu obliczeniowe.

Celem tego projektu jest implementacja algorytmu szablonowego oraz analiza jest wydajność na platformach z układami FPGA.

Wymagania:

  • Podstawowa znajomość C/C++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s