Investigation of influence of custom data types on neural networks performance

Neural networks are basic tool in artificial intelligence methods, perfectly suitable for inference on FPGAs. Unlike other processing devices, they offer a natural capability of applying custom data types for computations, which in turn, results in higher performance and smaller resource usage.

The aim of this project is to investigate how custom data types affect network learning methods, their architecture and overall performance.

Requirements:

  • Basic knowledge of neural networks
  • Medium knowledge of C++ or Python programming

Sieci neuronowe są podstawowym narzędziem w metodach sztucznej inteligencji, które idealnie nadają się do inferencji na układach FPGA. W przeciwieństwie do innych układów obliczeniowych, oferują naturalną możliwość użycia niestandardowych typów danych, co przekłada się na wyższą wydajność oraz zmniejszone zużycie zasobów.

Celem tego projektu jest przebadanie jak niestandardowe typy danych wpływają na proces uczenia się sieci neuronowych, ich architekturę oraz ogólną wydajność.

Wymagania:

  • Podstawowa znajomość sieci neuronowych
  • Średnia znajomość C++ lub Python

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s