Team

Dr Grzegorz Korcyl

grzegorz.korcyl@uj.edu.pl

http://www.doit.fais.uj.edu.pl/grzegorz-korcyl

Inż. Karol Farbaniec

farbaniec.karol@gmail.com

Inż. Maciej Bakalarek

maciejba@student.agh.edu.pl

Team High Performance Computing:

Dr Piotr Korcyl

piotr.korcyl@physik.uni-regensburg.de

Former Members:

Mgr Gabriel Hajduk

gabrielh.hajduk2@gmail.com

Michał Znaleźniak

michalzanelzniak@gmail.com

Szymon Pulut

szymon.pulut@gmail.com

Mgr Marek Pawlak

marek@va.pl

Michał Jazowski
Dr Paweł Strzempek
%d bloggers like this: